FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 

A.J.K. reality, spol. s r.o.

Námestie slobody 1016 

022 01 Čadca

IČO: 43 951 376

DIČ: 2022540245

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, číslo vložky 20170/L

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,

Číslo účtu: 2624208001/1100

IBAN: SK5111000000002624208001

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Nie sme platca DPH

 

 

 

 

Vyhľadávanie